shinminah1998 creado una nueva entrada de blog
Nếu trùng với con gan nào đang ở mức trên 14 ngày
  Theo quan sát của tôi đến ngày 29/03 tức là ngày thứ 3 liên tiếp vẫn chưa thấy nổ lần nào và sắp đạt đến chu kỳ gan là đúng ngày thứ 5. Từ phân tích trên tôi quyết định nuôi cặp số 27 – 72...
Cookies on De Gente Vakana.
This site uses cookies to store your information on your computer.